Verbandmiddelen

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben. Elk bedrijf, vereniging of onderneming moet voorbereid zijn op brand, ongevallen en ontruiming. De EHBO-koffer is daarvan een essentieel onderdeel. De inhoud van de EHBO-koffer moet voldoende gevuld zijn en steriele producten mogen niet over de datum zijn.

Hoe vaak moet je een EHBO-koffer controleren?

Er is geen wet die voorschrijft hoe vaak u een EHBO-koffer moet controleren. Het is wel raadzaam de koffer periodiek na te lopen of alle materialen aanwezig zijn, zodat u goed bent voorbereid op calamiteiten. Het Oranje Kruis adviseert bedrijven de EHBO-koffer regelmatig te controleren. Wij raden daarom aan om de EHBO-koffer samen met de overige zaken, zoals de brandblusmiddelen en noodverlichting minimaal 1 keer per jaar te controleren op aanwezigheid en houdbaarheidsdatum van de producten.

Onze medewerker checkt niet alleen de aanwezigheid van alle producten, maar hij loopt ook beschadigingen na, checkt op de houdbaarheidsdatum, hervuld indien nodig de koffer en maakt de koffer schoon waarna de monteur er een keuringsetiket op bevestigt. Deze is dan klaar om gebruikt te worden.

Comments are closed.