Onderhoud droge blusleiding

Conform het bouwbesluit dienen in gebouwen hoger dan 20 meter één of meerdere droge blusleidingen aanwezig te zijn. Droge blusleidingen zijn stalen buizen, met voedings- en brandslangaansluitingen.
De brandweer kan zodoende met behulp van de pomp van een blusvoertuig de benodigde hoeveelheid water in korte tijd op de betreffende (gewenste) plaats krijgen.

Deze blusleidingen dienen conform de NEN 1594 minimaal 1 x per 12 maanden gecontroleerd te worden op goed functioneren en dienen eenmaal per 5 jaar en na installatie beproefd c.q. afgeperst te worden. Tevens dienst volgens de NEN 1594 een droge blusleiding geaard te zijn conform de NEN 1010.

Jaarlijks onderhoud:
Visuele controle van de stijgleidingen, controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen, controle op de aanwezigheid van afsluiters/handwielen/blinddeksels/aansluitstukken/gevelkast/pictogrammen, controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding.
Beproeven droge blusleiding:
Tijdens het beproeven van de droge blusleidingen dient de blusleiding, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een druk van 2400 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Tevens zullen de volgende handelingen nog verricht worden: Visuele controle van de blusleidingen, controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen, controle op de aanwezigheid van afsluiters/ handwielen/ blinddeksels/ aansluitstukken/ gevelkast/ pictogrammen, controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding.

Nadat leiding geen gebreken en of lekkages vertoont zal door AntiVlam een certificaat verstrekt worden met een geldigheidsduur van 5 jaar na beproevingsdatum.

Comments are closed.