Noodverlichting

Naast uw gewone verlichting is natuurlijk ook noodverlichting aan onderhoud onderhevig. Meer nog dan dat, u heeft de verplichting uw noodverlichting goed te onderhouden. Dit bent u in eerste instantie verplicht aan uzelf en eventueel personeel,maar zeker ook aan officiële instanties. Het onderhouden van noodverlichting is meer dan alleen controleren of de lamp die aanwezig is brandt. De noodverlichting dient ten allen tijden te functioneren om in noodsituaties dat te doen waarvoor het gemaakt is: het aangeven en verlichten van de vluchtweg.

Noodverlichting moet conform de bouwverordening periodiek gecontroleerd worden om te garanderen dat bij calamiteiten en stroomuitval de vluchtwegen snel en veilig gevonden worden. Controles wijzen uit dat armaturen regelmatig (onzichtbare) defecten hebben. Lampen kunnen defect zijn en accu’s nemen in kracht af. Ook kan er sprake zijn van een verkeerde vluchtroute of een te kort aan noodverlichting door een andere inrichting. Pictogrammen kunnen verouderd zijn. Zo schrijft NEN6088 bijvoorbeeld voor dat het woord 'UIT' en 'NOODUITGANG' niet meer gebruikt mag worden. Laat daarom regelmatig uw noodverlichting controleren.

AntiVlam kan deze zorg voor het onderhoud van uw noodverlichting van u overnemen. Wij worden hierbij ondersteund door verschillende grote leveranciers van noodverlichting en door de instanties die op de hoogte zijn van de normering en wettelijke eisen.

Comments are closed.