Haspelkeuringen

Net als draagbare blustoestellen zijn brandslanghaspels ook een belangrijk middel bij de bestrijding van brand. Om doeltreffend te zijn moeten ze niet alleen in voldoende mate aanwezig zijn maar ook betrouwbaar functioneren. Om deze reden is zorgvuldig en regelmatig onderhoud conform de NEN-EN 671-3 (brandslanghaspels) niet alleen een noodzaak maar ook een verplichting.

Deze NEN-EN 671-3 verplicht dat het onderhoud aan brandslanghaspels ten minste 1 x per 12 maanden uitgevoerd dient te worden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij ons voor het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud aan uw haspels.

Brandslanghaspels

De brandslang geheel uitrollen en onder de beschikbare werkdruk zetten, controle op toegankelijkheid en beschadigingen en/of corrosie en lekkages, controle gebruiksaanwijzing, controle van de plaats van de brandslanghaspel en een duidelijk herkenbare aanduiding, controle van de wandbevestigingsmiddelen, controle op een gelijkmatige en voldoende doorstroming van het water, controle van de manometer wanneer deze deel uitmaakt van de brandbestrijdingsvoorziening, controle van de brandslang over de gehele lengte op scheurtjes/vervormingen/ slijtage/ beschadigingen en het eventueel vervangen van de brandslang, controle van de slangklemmen, controle op het onbelemmerd draaien van de trommel in beide draairichtingen, controle van de hoofdafsluiter, controle van de watertoevoerleidingen, controle van een eventueel aanwezige haspelkast of deze ongehinderd geopend kan worden, controle van de straalpijp, controle van de slanggeleider, na inspectie dient de haspel weer gereed te worden gemaakt voor gebruik en voorzien te worden van een geldig onderhoudsetiket.

Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dient de haspel ook nog conform de NEN-EN 671-3 norm 1 x per 5 jaar afgeperst te worden op 10 bar.Dit om te kunnen garanderen dat de slang in geval van nood,doet wat de slang moet doen.

Comments are closed.