Blusserkeuringen, kwaliteit voor de laagste prijs

Blusmiddelen Jaarlijks Onderhoud Blustoestellen en brandslanghaspels dienen conform NEN 2559,NEN-EN 671-3 en NEN 2659 jaarlijks onderhouden en gecontroleerd te worden op veiligheid en inzetbaarheid. AntiVlam Brandbeveiliging is gekwalificeerd om het jaarlijks onderhoud en controle van blusmiddelen uit te voeren. Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dienen er ook nog conform dezelfde NEN 2559 / EN-3 normen aanvullende werkzaamheden en controles te worden uitgevoerd bij 5, 10 en 15 jaar. Het zogenaamde uitgebreid onderhoud en revisie. Zodra de blusser zijn 20e levensjaar bereikt heeft mag de blusser niet meer goedgekeurd worden en dient deze afgevoerd en op een deskundige manier onklaar gemaakt te worden. Veilig én verplicht Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. De nieuwe onderhoudsnorm NEN2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud. Onderhoud volgens NEN2559 wordt geëist door de Arbowet en de Wet Milieubeheer. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm. Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluitingen. AntiVlam komt op uw verzoek kosteloos en geheel vrijblijvend bij u langs om uw situatie te beoordelen,u krijgt dan een duidelijk overzicht over de huidige staat van de blusmiddelen.Tevens bekijken we de staat van de eventueel aanwezige noodverlichting.

Comments are closed.